Eksjö Nämndemannaförening

Eksjös nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

John Barchow

johnisk@hotmail.com
070-246 82 81
  • Sekreterare

Birgit Henriksson

birgit.henriksson52@gmail.com
070-852 01 83
  • Kassör

Ronnie Dovskog

ronnie.dovskog@outlook.com
070-600 96 00

Endast för administratörer