Eksjö Nämndemannaförening

Välkommen som medlem!

Kort om ditt medlemskap…

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Eksjö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning

Med bästa hälsningar från
Eksjö Nämndemannaförening

Endast för administratörer